top of page

Dojenje - prednosti i prepreke!

Dojiti ili ne dojiti? Stav osobnog izbora, glavno pitanje i izazov svake mame: Mogu li ja to, kako ću ja to i što ako dojenje ne uspije? Možemo li si olakšati da nam dojenje uspije ako to želimo i na koji način te koje su zapravo koristi od dojenja?Svaka trudnica ili mama susreće se s pitanjem: "Dojiš li?" Neke mame ponosno odgovaraju pozitivno na to pitanje, neke ponosno negativno, nekolicina se izrazito ljuti, a pojedinici posramljeno traže opravdanje. Ja, kao mama pripadam u tu skupinu koja se hvali