top of page

Uloga logopeda u otkrivanju i otklanjanju jezično-govornih teškoća djece predškolske dobi

Kako djeca, tako mi kao roditelji susrećemo se s mnogim izazovima, poteškoćama i ulogama koje trebamo savladati. Samim time neki od nas se nađu u situaciji kada su prisutne poteškoće pri izgovoru, pričanju iliti sklapanju rečenica, mucanju i slično. Za djecu koja ne pričaju dovoljan broj riječi za svoju dob često kažemo sa su “lijeni” ili pripisujemo neke druge razloge toj fazi. Profil mlade logopedice s adresom u Njemačkoj, ”našeg” govornog područja i zanimljivih tema je potaknuo da napravimo live video na Instagram profilu @muttis_mit_herz kako bismo dobili odgovore na pitanja koja često muče roditelje. To su pitanja oko nedoumica kada se javiti logopedu, koja je njegova uloga, kako se nositi s nepoznavanjem njemačkoj jezika u kombinaciji s kašnjenjem govora i kako u konačnici poticati dijete u govornom području.